En İyi Araba

 

Satın almak için tıklayın.

 

Araba kelimesi ilk kez Codex Cumanicus'da geçmektedir. Arabaların M.Ö. 3000 yıllarında tekerlek ve kızağın bulunmasından sonra ortaya çıktığı düşünülmektedir. İlk çağ kavimlerinin (Sümer, Mısır, Yunan,  Asur) arkası açık iki tekerlekli savaş arabaları kullandıkları bu dönemle ilgili adak heykelciklerinde görülmektedir.

 

İki tekerlekli ve parmaklıklı ilk arabaları M.Ö 2000'li yıllarda savaş amacıyla Hititliler yapmıştır. Frigler, Yunanlılar ve Romalılar dağlık ve sarp bölgelerde arabaların devrilmemesi için teker açıklığı kadar mesafede birbirine paralel giden oyuk yollar yaptığı bilinmektedir.

 

9. yüzyıldan itibaren arabaların üstü kapanmaya başlamış. 1400’lü yıllardan sonra arabalarda yay makas kullanılarak sarsıntıların azaltılmasında önemli başarılar sağlanmıştır. Yine aynı dönemde Uzakdoğu’da çekçek, Anadolu'da kağnı, Almanya'da koçu arabaları yapılmıştır.

 

 

Fayton ve kupa yapımına 1500'lü yıllarda İngiltere'de, 17. yüzyılda Berline'ler Fransa'da başlanmıştır. Demiryolu ulaşımının başlaması ve 20. yüzyılda otomobillerin geliştirilmesi ile atlı arabaların önemi oldukça azalmıştır.

 

Osmanlılarda Tanzimat'a kadar yalnızca padişahlar, şeyhülislamlar ve kazaskerler arabaya binebilmekte idi. Tanzimat’tan sonra bu araba ayrıcalığı kaldırılmış, İkinci Meşrutiyet'ten sonra ise kadınlarla erkekler aynı arabaya binmeye başlamışlardır.

 

 

İstanbul’da ilk kullanılan araçlar öküzle çekilen koçu arabaları idi. Daha sonra talikalar kullanılmış, binek olarak da fayton, landon ve berline tipi arabalara binilmiştir.

 

Türkiye'de 1950'li yıllara kadar İstanbul'da faytona binilirken, 1964 yılına kadar Ankara sokaklarında fayton dolaşmıştır. Günümüzde ise İstanbul Adalarda, İzmir de ve kıyı kentlerimizde turistik amaçlarla fayton taşımacılığı yapılmaktadır. Özellikle Gökçeada ve Bozcaada'da vardır.

 

 

Kimimiz için hayatımızı kolaylaştıran, kimimiz için ise tutku haline gelen arabalar günümüzde çok çeşitlilik göstermektedir. Sadece kullanım rahatlığı değil, mekanik özellikleri, dış görünüşüne kadar bir çok seçenek çıkmaktadır karşımıza, bu noktada da en iyi araba hangisidir, en iyi araba nereden kiralanır, en iyi araba modelleri konusunda www.istanbulbest10.com bize yardımcı olurken, www.kibebo.com adresindeki dilek periniz sizin için en iyi arabaları bulabilmeniz, kiralayabilmeniz için yardımcı olmaktadır.
 

Ebru ORAL

 

comments powered by Disqus